เดอะ เมมโมรี แอท ออนออน โฮเต็ล 
จ. 20 - อ. 21, เมษายน 2015, 1 คืน, 1 ห้อง, 2 ผู้ใหญ่