ท่าเลน รีสอร์ท 
อ. 21 - พ. 22, เมษายน 2015, 1 คืน, 1 ห้อง, 2 ผู้ใหญ่