ไต้หวัน 
พ. 22 - พฤ. 23, เมษายน 2015, 1 คืน, 1 ห้อง, 2 ผู้ใหญ่
ดูโรงแรมทั้งหมด