ปาปัวนิวกินี

ศ. 05 - ส. 06, มิถุนายน 2015, 1 คืน, 1 ห้อง, 2 ผู้ใหญ่

 • ดาร์วินซิตี้เซ็นเตอร์
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.4 / 5.0
 • THB 7,100
 • ดาร์วินซิตี้เซ็นเตอร์
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.1 / 5.0
 • THB 4,963
 • ดาร์วินซิตี้เซ็นเตอร์
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.5 / 5.0
 • THB 5,438
 • The Gardens
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.3 / 5.0
 • THB 9,260
 • ดาร์วินซิตี้เซ็นเตอร์
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.4 / 5.0
 • THB 4,250
 • ดาร์วินซิตี้เซ็นเตอร์
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.3 / 5.0
 • THB 6,387
 • ดาร์วินซิตี้เซ็นเตอร์
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.2 / 5.0
 • THB 6,150
 • Port Moresby
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.3 / 5.0
 • THB 8,556
 • ดาร์วินซิตี้เซ็นเตอร์
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.5 / 5.0
 • THB 4,725
 • ดาร์วินซิตี้เซ็นเตอร์
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.4 / 5.0
 • THB 7,575
 • ดาร์วินซิตี้เซ็นเตอร์
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.4 / 5.0
 • THB 7,100
 • Larrakeyah
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.2 / 5.0
 • THB 4,725
 • Parap
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.6 / 5.0
 • THB 5,699
 • ดาร์วินซิตี้เซ็นเตอร์
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.6 / 5.0
 • THB 7,480
 • ดาร์วินซิตี้เซ็นเตอร์
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.5 / 5.0
 • THB 11,611
 • Jabiru
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.1 / 5.0
 • THB 7,337
 • Point Stuart
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.6 / 5.0
 • THB 13,273
 • Marrara
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.4 / 5.0
 • THB 5,200
 • Jingili
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.4 / 5.0
 • THB 4,725
 • Marrara
  คะแนนจากผู้เข้าพัก
  4.2 / 5.0
 • THB 4,488