ขณะนี้เราไม่มีโปรโมชั่นสำหรับ Canary Islands, สเปน
แต่มีโรงแรมอีกหลายแห่งให้คุณพิจารณาที่นี่.