โรงแรมสยามเพลส แอร์พอร์ต 
อ. 05 - พ. 06, พฤษภาคม 2015, 1 คืน, 1 ห้อง, 2 ผู้ใหญ่