โรงแรมราชมรรคา 
ส. 18 - อา. 19, เมษายน 2015, 1 คืน, 1 ห้อง, 2 ผู้ใหญ่