Latestays

Latestays.com ข้อแนะนำการจองห้องพัก

 

หัวข้อแนะนำหลัก

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอของเรา
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายเกี่ยวกับเด็ก

การจองและการชำระเงิน
ขั้นตอนการทำจอง
การชำระเงิน

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง
การขยายจำนวนวันเข้าพัก
ยกเลิกการจอง / การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง

เมื่อถึงที่โรงแรม
จากสนามบิน
ระเบียบโรงแรม

เมื่อถึงที่โรงแรม - จากสนามบิน


1. หากเที่ยวบินล่าช้าจะเกิดอะไรขึ้นกับบุคกิ้งของคุณ

หากคุณจะเข้าเช็คอินช้าเกินกว่า 24 ชั่วโมง เราต้องขอแนะนำให้ติดต่อเรา เพื่อแจ้งล่วงหน้าก่อนวันกำหนดเข้าเช็คอินเดิม โดยติดต่อทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือทางเมนูแชทออนไลน์

โดยทั่วไปแล้วหากคุณไม่สามารถติดต่อเข้ามาได้ โรงแรมจะต้องสำรองห้องไว้ให้สำหรับคืนแรก หลังจากนั้นหากยังไม่มีการเข้าพัก การจองห้องพักของคุณจะถือเป็น การไม่เข้าพักโดยที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า (No Show) และจะถูกคิดค่าปรับบริการตามนโยบายของโรงแรม