Latestays

Latestays.com ข้อแนะนำการจองห้องพัก

 

หัวข้อแนะนำหลัก

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอของเรา
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายเกี่ยวกับเด็ก

การจองและการชำระเงิน
ขั้นตอนการทำจอง
การชำระเงิน

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง
การขยายจำนวนวันเข้าพัก
ยกเลิกการจอง / การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง

เมื่อถึงที่โรงแรม
จากสนามบิน
ระเบียบโรงแรม

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง - การขยายจำนวนวันเข้าพัก


1. ถ้าต้องการเพิ่มจำนวนวันเข้าพัก จะต้องทำอย่างไร

คุณสามารถเพิ่มจำนวนวันการเข้าพัก ด้วยการทำจองบุคกิ้งใหม่ด้วยตัวเอง หรือติดต่อเข้ามายังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา