Latestays

Latestays.com ข้อแนะนำการจองห้องพัก

 

หัวข้อแนะนำหลัก

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอของเรา
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายเกี่ยวกับเด็ก

การจองและการชำระเงิน
ขั้นตอนการทำจอง
การชำระเงิน

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง
การขยายจำนวนวันเข้าพัก
ยกเลิกการจอง / การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง

เมื่อถึงที่โรงแรม
จากสนามบิน
ระเบียบโรงแรม

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอของเรา - นโยบายเกี่ยวกับเด็ก


11. มีอัตราส่วนลดสำหรับเด็กหรือไม่

นโยบายเกี่ยวกับเด็กในแต่ละโรงแรมจะแตกต่างกันไป

ถ้ามีอัตราส่วนลดที่เด็กต้องได้รับ Latestays.com จะมอบส่วนลดนั้นให้เด็กที่มาในรายการจองของคุณทันที เมื่อทำจองห้องพัก คุณต้องแจ้งจำนวนเด็ก อายุของเด็กที่จะเข้าพัก เพื่อทางเราจะได้แจ้งราคาที่ถูกต้องสำหรับรายละเอียดการจองของคุณ

โดยทั่วไปจะมีส่วนลดในกรณีที่มีเด็กหนึ่งคนพักกับผู้ปกครองในห้องพักเดียวกัน ในการทำจองคุณต้องแจ้งอายุของเด็กอย่างชัดเจน เพราะหากไม่มีการแจ้งอายุเด็ก ทางเราจะใช้อัตรค่าพักแบบผู้ใหญ่ในการยืนยันราคาทุกกรณี

12. สำหรับผู้เยาว์อายุ 13 หรือ 10 หรือ 3 ขวบ คุณถือพวกเขาเป็นเด็กหรือไม่

โดยทั่วไปเราถือว่าเด็กคือผู้เยาว์อายุระหว่าง 3-12 ขวบ ถ้าบุตรของคุณอายุเกิน 12 ขวบ เราจะใช้ราคาผู้ใหญ่สำหรับการจองของคุณ อย่างไรก็ตามนโยบายเกี่ยวกับเด็กจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม ฉะนั้นคุณควรที่จะติดต่อเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

13. เมื่อเด็กอายุ 2 ขวบหรือตั้งแต่ 3 ขวบลงมา

โดยทั่วไปเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบจะถูกถือว่าเป็นเด็กเล็ก (ทารก) อย่างไรก็ตามนโยบายเกี่ยวกับการจองห้องพักสำหรับเด็ก ย่อมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม

เตียงเด็กเล็ก เหมาะสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ อาจจะมีให้บริการถ้ามีการแจ้งขอ ในบางโรงแรมอาจมีการคิดราคาค่าเตียงเด็กเล็กเพิ่มเติม

14. เมื่อคุณต้องการเตียงเสริม

โดยทั่วไปแล้วโรงแรมกำหนดว่าเมื่อมีผู้พักคนที่สามในหนึ่งห้อง คุณต้องจองเตียงเสริมซึ่งมีอัตราตามที่โรงแรมกำหนด ซึ่งอัตราค่าเตียงเสริมขึ้นอยู่กับว่า ผู้พักคนที่สามเป็นผู้ใหญ่หรือเด็ก ฉะนั้นหากมีผู้พักเกินสองคนต่อห้องที่จอง คุณจำเป็นต้องจองเตียงเสริมด้วย

15. มีอะไรอีกบ้างที่คุณต้องทราบ

คุณต้องกรอกอายุของเด็กในช่องที่กำหนดบนแบบฟอร์มการจองห้อง กรุณาแจ้งข้อมูลนี้ให้ถูกต้องเนื่องจากจะมีผลโดยตรงกับอัตราการจองห้องพักของคุณ

ถ้าหากอัตราราคาเด็กไม่มีแจ้งชัดเจนบนหน้าเว็บไซต์ โดยทั่วไปทางโรงแรมจะคิดค่าใช้จ่ายนี้ รวมเข้าไปในบัญชีการจองห้องพักของคุณ ซึ่งคุณจะเห็นรายละเอียดเมื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อเช็คเอาท์จากโรงแรม