Latestays

Latestays.com ข้อแนะนำการจองห้องพัก

 

หัวข้อแนะนำหลัก

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอของเรา
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายเกี่ยวกับเด็ก

การจองและการชำระเงิน
ขั้นตอนการทำจอง
การชำระเงิน

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง
การขยายจำนวนวันเข้าพัก
ยกเลิกการจอง / การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง

เมื่อถึงที่โรงแรม
จากสนามบิน
ระเบียบโรงแรม

การเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดการจอง - การยกเลิกการจอง / การแก้ไขการจอง


2. หากต้องแก้ไขหรือยกเลิกการจองห้องพักจะทำอย่างไร

กรุณาติดต่อเราในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ ของการสั่งจอง โดยเลือกหัวข้อเรื่องที่เหมาะสมและให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายเลขการจองห้องพักและอีเมล์ที่ใช้ในการสั่งจอง

ทั้งนี้ Latestays จะพยายามช่วยอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุดที่แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าคุณจะสามารถทำเปลี่ยนแปลงการสั่งจองนั้นๆ ได้

โปรดทราบว่า

  • การจองห้องพักที่โรงแรมบางโรงหรือสั่งจองในบางช่วงเวลาหรือสั่งจองห้องพักบางประเภทนั้นไม่สามารถสั่งยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองได้ และ

  • โรงแรมบางแห่งอาจอนุญาตให้มีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองได้ แต่อาจจะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ นโยบายการยกเลิกและแก้ไขการจองห้องพักได้ที่ รายละเอียดและเงื่อนไขของข้อเสนอ (Offer Details and Conditions) ของแต่ละโรงแรมหรือแต่ละโปรโมชั่น รายละเอียดเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ก่อนการทำจอง

3. มีการคิดค่าธรรมเนียม ในการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมการจองห้องพักหรือไม่

จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีการสั่งเปลี่ยนแปลงและสั่งยกเลิกการจองห้องพัก ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นการคิดเพิ่มเติมนอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นโดยโรงแรมเอง ในกรณีที่มีการยกเลิกห้องพัก

กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการบริหารและจัดการเพิ่มเติมได้ที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้า หรือ Customer Terms and Conditions

หากคุณไม่ได้เข้าพักตามการจองที่ทำไว้ (No Show) โดยไม่แจ้งยกเลิกล่วงหน้า คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนของห้องพักที่จอง ส่วนเงินมัดจำก็ไม่สามารถขอคืนได้

4. จะมีการขอคืนเงินจากการยกเลิกการจองได้อย่างไร

จะมีการคืนเงินผ่านกลับไปยังบัตรเครดิตที่คุณใช้ในการจองห้องพัก โดยจะทำการหักค่าบริหารจัดการและการให้บริการที่เกิดขึ้น ตามที่ได้กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้า (Customer Terms and Conditions) และรายละเอียดเงื่อนไขของข้อเสนอ (Offer Details and Conditions) เฉพาะของแต่ละข้อเสนอ

5. เมื่อใดที่จะได้รับเงินคืนจากการสั่งยกเลิกการจอง

การได้รับเงินคืนนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตของคุณ โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 7 ถึง 21 วัน

6. มีรายละเอียดอื่นๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับการยกเลิกหรือแก้ไขการสั่งจองห้องพักหรือไม่

ในหลายโอกาศโรงแรมเองอาจมี การกำหนดนโยบายการแก้ไขหรือการยกเลิกการจอง ที่แตกต่างหรือที่ไม่ได้ครอบคลุมไว้ในที่นี้ ในกรณีดังกล่าวให้ถือนโยบายของโรงแรมเป็นหลัก แทนนโยบายทั่วไปที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ และหากมีค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการใดๆเนื่องจากเหตุนี้ ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะเป็นฝ่ายแจ้งให้คุณทราบ

7. จะทราบนโยบายการยกเลิกการจองได้อย่างไร

นโยบายในการยกเลิกการจองถูกกำหนดขึ้นโดยโรงแรมผู้ให้บริการห้องพัก โดยแต่ละโรงแรมมีนโยบายในเรื่องนี้ที่แตกต่างกันไป บางครั้งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นหรือเวลาที่จองหรือเข้าพัก โปรดดูรายละเอียดเหล่านี้ได้ในอีเมล์ตอบรับการยืนยันห้องพัก หลังจากที่บุคกิ้งได้รับการยืนยัน