Latestays

Latestays.com ข้อแนะนำการจองห้องพัก

 

หัวข้อแนะนำหลัก

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอของเรา
ข้อมูลทั่วไป
นโยบายเกี่ยวกับเด็ก

การจองและการชำระเงิน
ขั้นตอนการทำจอง
การชำระเงิน

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง
การขยายจำนวนวันเข้าพัก
ยกเลิกการจอง / การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจอง

เมื่อถึงที่โรงแรม
จากสนามบิน
ระเบียบโรงแรม

การจองและการชำระเงิน - ขั้นตอนการทำจอง


1. เมื่อต้องการจองห้อง คุณต้องทำอะไรบ้าง

  • เลือกประเทศ สถานที่ตั้ง และเขตท้องถิ่นของโรงแรมที่ต้องการ

  • ตรวจสอบข้อมูลโรงแรมและราคาห้องพักที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์

  • เมื่อเลือกโรงแรมที่ต้องการจองได้แล้วให้คลิก "จอง"

  • เลือกช่วงวันที่ต้องการจองแล้วคลิก "จอง"

  • เพื่อให้ทราบค่าใช้จ่ายรวมของการจองคุณต้องกรอกข้อมูล "Guest Details" ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

  • ให้กรอกข้อมูลรายละเอียดการติดต่อในส่วนของ "Contact Information" กรุณาให้รายละเอียดหรือเบอร์ติดต่อ ที่สามารถติดต่อคุณได้ระหว่างเดินทาง เนื่องจากเราอาจมีความจำเป็นที่ต้องติดต่อคุณ เกี่ยวกับรายละเอียดของการจอง

  • กรุณาใส่ข้อมูลความต้องการพิเศษในช่องที่กำหนด โปรดทราบว่าเราไม่สามารถให้คำยืนยันได้ว่า ความต้องการพิเศษจะถูกจัดให้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางโรงแรม และคุณจะทราบเมื่อไปเช็คอินที่โรงแรมเท่านั้น

  • กรอกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในช่องที่กำหนด คุณสามารถอ่านนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้ในส่วนรายละเอียดการชำระเงิน

  • กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดเงื่อนไขสำหรับลูกค้า อีกทั้งเงื่อนไขรายละเอียดของข้อเสนอพิเศษ เฉพาะของแต่ละข้อเสนอด้วย

  • กรุณาตรวจเช็ครายละเอียดของคุณอีกครั้งก่อนคลิก "จอง" เพื่อเริ่มขั้นตอนการจองของคุณ

กระบวนการจองจะสมบูรณ์ได้เมื่อคุณได้รับใบยืนยันการจองจากทางเรา ฉะนั้นคุณต้องแน่ใจว่าอีเมล์เพื่อการติดต่อถูกต้องเพื่อคุณจะได้รับการติดต่ออย่างแน่นอน หากคุณไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อเราทันที

2. หลังจากกรอกข้อมูลแบบฟอร์มจองและให้ข้อมูลบัตรเครดิตแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นในลำดับต่อไป

หลังจากที่คุณคลิก"จอง!" ระบบจะประมวลผลการจองห้องพักของคุณ หากคุณเห็นหน้ายืนยันการจอง (Booking Confirmation) แสดงว่าการจองของคุณได้รับการยืนยันในทันที ระบบจะส่งมีอีเมล์ยืนยัน ไปยังอีเมล์ที่คุณแจ้งเราไว้แล้ว เป็นการสิ้นสุดกระบวนการจองโรงแรมตามที่คุณเลือกไว้

เราจะติดต่อคุณทางอีเมล์เพื่อยืนยันการจองห้องพัก ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องแจ้งอีเมล์ที่ถูกต้อง ณ เวลาที่คุณทำการจอง เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณได้

3. เมื่อใดที่ถือว่าเป็นการจองที่ครบถ้วนสมบูรณ์

กระบวนการจองจะสมบูรณ์ได้เมื่อคุณได้รับใบยืนยันการจองจากทางเรา ฉะนั้นคุณต้องแน่ใจว่าอีเมล์เพื่อการติดต่อถูกต้อง เพื่อคุณจะได้รับการติดต่ออย่างแน่นอน หากคุณไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อเราทันที

4. หมายเลขบุคกิ้ง (Booking Number) คืออะไร

เมื่อคลิก "จอง" "Book It!" คุณได้ส่งคำสั่งให้ทำการจอง ระบบจะกำหนดเลขหมายลำดับของบุคกิ้งของคุณ เป็นเลขหมายเฉพาะไม่ซ้ำกับเลขหมายของบุคกิ้งอื่น เราจะใช้เลขหมายนี้เป็นเลขหมายประจำตัวของบุคกิ้งคุณ ซึ่งควรเป็นเลขหมายที่คุณจะใช้อ้างอิงเมื่อติดต่อกับเราทุกครั้ง

5. ใบสำคัญการจอง (Booking Voucher) คืออะไร

ใบสำคัญการจองคือหลักฐานการสั่งซื้อบุคกิ้งของคุณ ซึ่งจะถูกส่งไปให้คุณในอีเมล์ยืนยันการจอง คุณต้องใช้ใบสำคัญการจองนี้เมื่อไปเช็คอินที่โรงแรม

ใบสำคัญการจองจะถูกออกให้ลูกค้าเมื่อบุคกิ้งได้รับการยืนยัน หากคุณไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง คุณควรติดต่อเราทันที

6. เมื่อติดต่อไปทางโรงแรมและได้รับแจ้งว่าไม่มีบุคกิ้งของคุณ คุณควรทำอย่างไร

ถ้าคุณสงสัยในรายละเอียดสถานะภาพของบุคกิ้งคุณ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเราทันที

7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับลูกค้าคืออะไร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับลูกค้า คือ ข้อตกลงระหว่างคุณกับ Latestays.com เมื่อคุณจองห้องพักกับเรา กรุณาอ่านทำความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับลูกค้า (Customer Terms and Conditions) ก่อนทำการจองห้องพัก และอ่านทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขของข้อเสนอพิเศษ (Offer Details and Conditions) เฉพาะของแต่ละข้อเสนออีกด้วย