ขณะนี้เราไม่มีโปรโมชั่นสำหรับ โรงแรมข้าวสารพาเลส
แต่มีโรงแรมอีกหลายแห่งให้คุณพิจารณาที่นี่.