โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ 
อา. 19 - จ. 20, เมษายน 2015, 1 คืน, 1 ห้อง, 2 ผู้ใหญ่