บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ 
อา. 26 - จ. 27, เมษายน 2015, 1 คืน, 1 ห้อง, 2 ผู้ใหญ่