อนันตรา ภูเก็ต วิลล่า 
จ. 27 - อ. 28, เมษายน 2015, 1 คืน, 1 ห้อง, 2 ผู้ใหญ่